Dạng 2: Bài tập Sắt và hợp chất của sắt tác dụng với axit có tính oxi hóa

Cập nhật lúc: 10:24 31-10-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài viết giới thiệu phương pháp giải các bài tập sắt và hợp chất của sắt tác dụng với axit có tính oxi hóa qua các ví dụ minh họa dễ hiểu giúp học sinh nắm tự tin khi gặp các dạng bài tập này.

Dạng 2: Bài tập Sắt và hợp chất của sắt  tác dụng với axit có tính oxi hóa

 

  * Dãy điện hóa:

            K+  Na+  ..... Al3+  Zn2+   Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H+  Cu2+Fe3+  Hg2+ Ag+....

                          Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần

            K   Na   ....   Al     Zn      Fe    Ni      Sn     Pb    H   Cu  Fe2+   Hg   Ag ....

                              Tính khử của kim loại giảm dần

Nếu sau quá trình phản ứng xảy ra hoàn toàn dư kim loại Fe thì:

                               Fe    +  2 Fe+3   →  3 Fe+2

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Nung 25,2 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,76 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

   A. 33,6 gam.         B. 40,32 gam.                C. 28,2 gam.               D. 38,6 gam.

Lời giải

    * Giải:  nFe   =   0,45 mol;      = 0,3 mol .

     Từ (2) →  nO(pứ)   =  0,225 mol. 

  Từ (1) m  =  mFe   +   mO =  25,2  + 0,225.16 = 33,6 gam                (Đáp án A)

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch Y là

     A. 160 gam.                B.140 gam.           C. 120 gam.                 D.100 gam.

Ví dụ 3:  Cho 10,4 gam hỗn hợp X (gồm Fe, FeS, FeS2, S) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc)      và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư được 45,65 gam kết

tủa. Giá trị của V:

    A. 26,88                     B. 13,44                             C. 17,92                  D. 16,8

Ví dụ 4:

             Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 1,46 gam kim loại. Tìm khối l­­ượng muối trong B và giá trị của a.

 

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021