BTTN lí thuyết cacbohidrat (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 12:44 07-09-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Lí thuyết Cacbohidrat là một trong những phần quan trọng cũng thường xuyên gặp trong các đề thi ĐH-CĐ. Chuỗi BTTN lí thuyết cacbohidrat sẽ giúp các em củng cố lí thuyết về tính chất hóa học của cacbohidrat và cách nhận biết cũng như ứng dụng của các hợp chất cacbohidrat. Chúc các em học vui :)

Câu 1: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit.                             B. nhóm chức xeton.  

C. nhóm chức ancol.                           D. nhóm chức anđehit.

Câu 2: Chất thuộc nhóm monosaccarit là

            A. glucozơ.                 B. saccarozơ.               C. tinh bột.                  D. xenlulozơ.

Câu 3: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.                 B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.              D. fructozơ.

Câu 4: Chất thuộc nhóm polisaccarit là        

            A. glucozơ.                 B. saccarozơ.                           C. xenlulozơ.              D. mantozơ.

Câu 5: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.       B. [C6H8O2(OH)3]n.       C. [C6H7O3(OH)3]n.       D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 6: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là

             A. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.       

            B. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.

             C. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ.     

            D. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ.

Câu 7: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A. C2H5OH.                B. CH3COOH.            C. HCOOH.               D. CH3CHO.

Câu 8: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

       A. CH3CHO và CH3CH2OH.                         B. CH3CH2OH và CH3CHO.

       C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.                        D. CH3CH2OH và CH2=CH2.

Câu 10: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ.              B. tinh bột.                  C. fructozơ.                D. saccarozơ.

Câu 11: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH.       C. HCHO.                  D. HCOOH.

Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.                   B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.

C. glucozơ, glixerol, axit axetic.                     D. glucozơ, glixerol, natri axetat.

Câu 13: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.             B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                     D. kim loại Na.

Câu 14: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.                                                B. glucozơ và fructozơ.         

C. glucozơ.                                                     D. fructozơ.

Câu 15: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.                B. 4.                C. 5.                D. 2.

Câu 16: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.              B. glucozơ.                  C. fructozơ.                D. mantozơ.

Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic.                        B. glucozơ, ancol etylic.

C. glucozơ, etyl axetat.                                   D. glucozơ, anđehit axetic.

Câu 18: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. protit.                     B. saccarozơ.               C. tinh bột.                  D. xenlulozơ.

Câu 19: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.        B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.     D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

Câu 20: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu

được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                B. 6.                C. 4.                D. 3.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021