BTTN phân biệt hợp chất vô cơ

Cập nhật lúc: 17:36 11-11-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Cùng ôn tập cách nhận biết các hợp chất vô cơ qua các bài tập trắc nghiệm dưới đây.

BTTN NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Câu 1. Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ?
A. dd NaOH.                                                    B. dd NH3.

C. dd HCl.                                                      D. dd HNO3.

Câu 2. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ?
A. Quì tím.                                                       B. Bột kẽm.

C. Na2CO3.                                                       D. A hoặc B

Câu 3. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?
A. Quì tím.                                          B. Phenolphtalein.

C. AgNO3.                                           D. Na2CO3.

Câu 4. Có hai dung dịch mất nhãn gồm: (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?
A. dd HCl.                                          B. dd NaOH.

C. Ba(OH)2.                                        D. dd KOH.

Câu 5. Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:
A. Quì tím.                                          B. BaCO3.

C. Al.                                                  D. Zn.

Câu 6. Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm: AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2 ?
A. dd H2SO4.                                      B. dd Na2SO4.

C. dd NaOH.                                      D. ddNH4NHO3.

Câu 7. Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được đồng thời các dung dịch mất nhãn riêng biệt gồm: NaI, KCl, BaBr2 ?
A. dd AgNO3.                                                                        B. dd HNO3.

C. dd NaOH.                                                                         D. dd H2SO4.

Câu 8. Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn gồm: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng:
A. Quì tím.                                                      B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch Ba(OH)2.                                       D. Dung dịch BaCl2.

Câu 9. Để phân biệt các dung dịch đựng các lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng:
A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch NH3.

C. Dung dịch Na2CO3.

D. Quì tím.

Câu 10. Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:
A. Dung dịch HCl.                                         B. Nước Brom.

C. Dung dịch Ca(OH)2.                                  D. Dung dịch H2SO4.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021