Bài tập chuỗi biến hóa về clo

Cập nhật lúc: 16:50 02-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài viết nhằm mục đích củng cố kiến thức lý thuyết về clo, và nâng cao khả năng cân bằng phản ứng. Đồng thời khắc sâu tư duy hóa học cho học sinh

CHUỖI BIẾN HÓA VỀ CLO

Bài 2. Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau :

a. HCl →Cl2 → NaCl → HCl → CuCl →AgCl → Ag 

b. Cl2 → HCl → AgCl → Cl2 → Br2 →I

c. MnO2 → Cl2 →KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → CaOCl

Bài 3.  Hoàn thành chuỗi phản ứng:

a. MnO2  →Cl2  →FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3  →AgCl  →Cl2.

b. KMnO4 → Cl2  →HCl  →CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

c. NaCl→  HCl → Cl2 → FeCl3  →NaCl  →NaOH  →NaCl →Cl2 →CaCl2 →AgCl →Ag.

d. NaCl →HCl →KCl →Cl2 →NaCl →H2 →HCl →Cl2 →CuCl2 →Cu(OH)2  →CuSO4    →  K2SO4 →KNO3.

Bài 5. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:

a. HCl + ? → Cl2 + ? + ?                        b. ? + ? →CuCl2 + ?

    c. HCl + ? →CO2 + ? + ?                      d. HCl + ? →AgCl + ?

    e. KCl + ? →KOH + ? + ?                     f. Cl2 + ? →HClO +  ?

     g. Cl2 + ?  NaClO +  ? + ?                   h. Cl2 + ?  CaOCl2 + ?

     i. CaOCl2 + ?  HClO + ?                      k. NaClO +  NaHCO3  + ? 

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN

(Lời giải dưới đây chỉ hỗ trợ cho học sinh, các sơ đồ còn lại học sinh tự viết PTHH)

Bài 2.

a.         Cl2 + 2Na → 2NaCl 

2NaCl + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl 

2HCl + CuO →CuCl2 + H2O

2CuCl + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl 

2AgCl + Zn → ZnCl2 + 2Ag 

b.         Cl2 + H2 --a/s→ 2HCl 

HCl + AgNO3 →AgCl + HNO3 

2AgCl --đp→ 2Ag + Cl2 

Cl2 + 2NaBr →2NaCl + Br2 

Br2+ 2NaI → 2NaBr + I2 

c.         MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 

3Cl2 + 6KOH (đ,n) --> 5KCl + KClO3 + 3H2

2KClO3 -----tº→ 2KCl + 3O2 ( > 500 ºC) 

2KCl + H2SO4 đ,n → K2SO4 + 2HCl 

6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2 

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Bài 4.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Cl2;

MnCl2

H2O

HCl

O2

H2

CaCl2

Bài 5.

a. HCl + MnO2 →Cl2 + H2O + MnCl2                      

b. CuO + HCl→CuCl2 + H2O

     c. HCl + Na2CO3→CO2 + NaCl + H2O                  

d. HCl + AgNO3→AgCl + HNO3

     e. KCl + H2O (đpdd , cmn) →KOH + Cl2 + H2O                    

 f. Cl2 + H2O →HClO +  HCl

     g. Cl2 + NaOH → NaClO +  NaCl + H2O                 

h. Cl2 + Ca(OH)2 đặc    CaOCl2 + H2O

     i. CaOCl2 + HCl  HClO + CaCl2                  

k. NaClO + H2CO3  NaHCO3  + HClO

Bài 7.

a.         NaCl + H2SO4 đ (t0) → NaHSO4 + HCl

4HCl + MnO2 (t0) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

I2 + Zn ((t0) → ZnI2

ZnI2 + 2AgNO3 → 2AgI↓ + Zn(NO3)2

c.         Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 (t0) → 2FeCl3

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

2FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2NaCl + 2H2O  (đpdd, có mn) → 2NaOH + Cl2 + H2

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021