Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit

Cập nhật lúc: 16:10 16-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài toán muối sunfit tác dụng với axit cũng tương tự như bài tập muối cacbonat tác dụng với axit, tuy nhiên trong chương trình học sẽ ít được nhắc đến dạng bài tập này thường được đề cập trong các đề thi học sinh giỏi. Với dạng bài này ta cần lưu ý khi bài toán có muối kết tủa sau phản ứng thì khối lượng dd giảm sau phản ứng = khối lượng khí sinh ra + khối lượng muối kết tủa.

 DẠNG TOÁN MUỐI SUNFIT  TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

I.PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1.Trường hợp 1: Muối sunfit + ddHCl Muối clorua + SO2 + H2O

       VD:              K2SO3 +  2HCl   →   2KCl  +  SO2  +  H2O

                          MgSO3  +  2HCl  →   MgCl2  + SO2  +  H2O

Nhận xét:

- Điểm giống nhau ở các phản ứng trên là: 

- Khi chuyển từ muối sunfit thành muối clorua, thì cứa 1 mol SO2 sinh ra khối lượng muối giảm:

              Gốc =SO3 chuyển thành 2 gốc Cl → 1 mol SO2

               80 gam chuyển thành 71 gam, khối lượng giảm 9g.

( R + 80) gam   (R + 71) gam     →      khi 1 mol SO2 sinh ra.

Từ đó có công thức tính nhanh khối lượng muối.      

Ví dụ 1. Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SO2 đktc.

a/ Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

A. 10g                  B. 20g                  C. 100g                D. 200g

b/ Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là:

A. 1,92g               B. 2,28g               C. 3,2g                 D. 2,13g

Giải:

a/ Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với axit HCl thì  

mHCl  = 0,04 . 36,5 = 1,46g

Khối lượng dd HCl 7,3% đã dùng = gam.

=>Chọn đáp án B

b/ Áp dụng công thức

mmuối = 2,1 – 9. 0,02 = 1,92 gam.

=>Chọn đáp án A

Ví dụ 2. Cho 4,29 gam hỗn hợp 3 muối: K2SO3; Na2SO3 và ZnSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,02 gam muối clorua khan. Thể tích khí CO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 0,448 lít

Ví dụ 3. Cho a gam hỗn hợp 3 muối BaSO3; MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 4,7 g muối khan

a/ Giá trị của a là:

A. 4,5 g                B. 9,74g               C. 4,79 g               D. 4,72 g

b/ Thể tích dd HCl đã dùng là:

A. 60 ml               B. 120 ml             C. 600 ml             D. 1200 ml

Giải:

a/                                     

Áp dụng công thức  

                    m muối sunfit = m muối clorua – 9.

                  mmuối sunfit = 4,7 – 9.0,03 = 4,79 g. Chọn đáp án C

b/ Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với dd HCl thì     mà

2. Trường hợp 2: Muối sunfit + H2SO4(loãng) →Muối sunfat + SO2 + H2O

VD:                  Na2SO3 + H2SO4   →   Na2SO4  +  SO2  +  H2O

                   MgSO3  +  H2SO4  →   MgSO4  + SO2  +  H2O

Nhận xét:

- Điểm giống nhau ở các phản ứng trên là: 

- Khi chuyển từ muối sunfit thành muối sunfat, thì cứa 1 mol SO2 sinh ra khối lượng muối tăng:

              Gốc =SO3 chuyển thành =SO4 → 1 mol SO2

               80 gam chuyển thành 96 gam, khối lượng tăng 16g.

 ( R + 80) gam → (R + 96) gam1 mol SO2 sinh ra

Ta có công thức:      

Ví dụ 1.  Cho 4,2 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 0,896 lít SO2 đktc.

a/ Nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. 0,1M                B. 0,2M                C. 1M                   D. 2M

b/ Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là:

A. 8,4g                 B. 10,2g               C. 4,6g                 D. 4,84g

Giải:

a/ Cần nhớ muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 thì

 b/ Áp dụng công thức

                        mmuối sunfat = 4,2 + 16. 0,04 = 4,84 gam.

=>Chọn đáp án D

Ví dụ 2. Cho m gam hỗn hợp 2 muối MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 3,39 g muối khan. Giá trị của a là:

A. 2,91 g              B. 3,74g               C. 3,79 g              D. 2,72 g

Giải:

* Cách 1                   

* Cách 2. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

    Cần nhớ muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 thì

=>Chọn đáp án A

Ví dụ 3. Cho 6,81 gam hỗn hợp 3 muối: K2SO3; Na2SO3 và ZnSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,61 gam muối sunfat khan. Thể tích khí SO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 1,12 lít

Giải:

Áp dụng công thức  

=>Chọn đáp án D

II.BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Cho 4,63 gam hỗn hợp 3 muối: BaSO3; Na2SO3 và CaSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,36 gam muối clorua khan. Thể tích khí CO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,448 lít           D. 0,672 lít

Bài 2. Cho m gam hỗn hợp 2 muối MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 3,39 g muối khan

a/ Giá trị của a là:

A. 3,66 g              B. 9,74g               C. 4,79 g              D. 4,72 g

b/ Thể tích dd HCl đã dùng là:

A. 60 ml               B. 120 ml             C. 600 ml             D. 1200 ml

Bài 3. Cho 5,73 gam hỗn hợp 2 muối BaSO3; Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 0,896 lít SO2 đktc. Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là:

A. 6,45 g              B. 6,28g               C. 5,37g               D. 5,13g

Bài 4.  Cho 4,07 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,2M, sau phản ứng thu được 0,672 lít SO2 đktc.

a/ Thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. 0,15 lít             B. 0,2 lít               C. 1 lít                  D. 0,25 lít

b/ Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là:

A. 3,4g                 B. 4,2g                 C. 4,56g               D. 4,55g

Bài 5. Cho 4,38 gam hỗn hợp muối: Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,02 gam muối sunfat khan. Thể tích khí SO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 0,896 lít

Bài 6. Cho m gam hỗn hợp 3 muối Na2SO3; K2SO3; CuSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thấy có 0,896 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 6,81 g muối khan. Giá trị của a là:

A. 6,17 g              B. 3,74g               C. 4,79 g              D. 5,54 g

III.ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ

1-D

2 a)-A            b)-B

3-A

4 a)-C        b)-D

5-D

6-A

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021