Etilen

Cập nhật lúc: 15:00 06-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Etilen là nguyên liệu để điều chế polietilen dùng trong công nghiệp chất dẻo. Ta hãy tìm công thức, tính chất và ứng dụng của etilen qua bài viết dưới đây

 ETILEN

Công thức phân tử: C2H4

Phân tử khối: 28

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Là chất khí, không màu, không mùi

- It tan trong nước.

- Nhẹ hơn không khí (dC2H4/kk = 28/29)

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

 

Công thức thu gọn: CH2=CH2

Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.

Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như etilen gọi là anken, có công thức chung CnH2n với n > 2.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1) Tác dụng với oxi:

Khi dốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

2)  Tác dụng với dung dịch brom (hay nước brom, có màu vàng da cam);

Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.

CH2 = CH2   +  Br2   CH2Br= CH2Br 

Hoặc     C2H4  + Br2    C2H4Br2

Phản ứng trên gọi là phản ứng cộng.

Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng vởi một số chất khác như: Hidro, Clo...

*Ngoài ra còn có phản ứng cộng HCl, HBr, H2O

                      CH2 = CH2              +     H-Br    →   CH- CH2Br      

         CH2 = CH2     +    H2O   CH3 – CH2OH

3. Phản ứng trùng hợp

Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử etilen bị dứt ra làm cho các phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polietilen. Phản ứng đó gọi là phản ứng trùng hợp

... + CH2 = CH2 + CH2 + CH2 + ..... ... -  CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - ...

IV Điều chế

  C2H5OH     CH2 = CH2  + H2

V. ỨNG DỤNG

- Etilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...

- Etilen dùng kích thích quả mau chín.

VI.Bài tập củng cố

Bài 1: Trong các hợp chất sau: CH4, C2H6, C2H4. Chất nào tác dụng với dung dịch nước brom? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Chất tác dụng với dung dịch nước brom là C2H4 vì trong phân tử C2H4 có liên kết đôi

CH2 = CH2   +  Br2   CH2Br= CH2Br 

Bài2: Hãy tách etan khỏi hỗn hợp etan và etilen?

Hướng dẫn giải:

Cho hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư, etilen bị giữ lại, thu được etan không phản ứng thoát ra ngoài

CH2 = CH2   +  Br2   CH2Br= CH2Br 

Bài 3:Dẫn 5,6l khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4g brom

Hướng dẫn giải:

a)Viết PTHH

b) Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp

c)Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ban đầu

(Các thể tích khí đo ở đktc)

Hướng dẫn giải:

nBr2 = 4/160 = 0,025 mol

nhh = 5,6/22,4 = 0,25 mol

a)  C2H4  + Br2    C2H4Br2

0,025       0,025          mol

nC2H4 = 0,025 mol

nCH4 = nhh – nC2H4 = 0,25 – 0,025 =0,225 mol

VC2H4 = 0,025.22,4 = 0,56l

VCH4 = 0,225.22,4 = 5,04l

c) CH4 + 2O2 → CO2 + H2O    (1)

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O   (2)

Pt(1): nO2 = 2nCH4 = 2.0,225 = 0,45 mol

Pt(2) : nO2 =3nC2H4 = 3.0,025 = 0,075 mol

Số mol oxi tham gia 2 phản ứng là: 0,45+0,75= 0,525 mol

VO2 pư = 0,525.22,4 = 11,76 l

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025