Khái niệm hóa học hữu cơ, hợp chất hữu cơ

Cập nhật lúc: 16:50 04-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Hợp chất hữu cơ là gì, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với những loại hợp chất hữu cơ nào? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát nhất về hợp chất hữu cơ.

 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

I/ Khái niệm về hợp chất hữu cơ

-          Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD:          CH4

                 C2H2

                 C6H6

                 CH3COOH

                 C2H5OH

                 C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

  1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

            - Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

            - Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội.

            - Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

  2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

      Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau:


VD: Hiđrocacbon:       C4H10

                                     C2H2

                                     CH4

                                     C6H6

                                     C5H12

……..

Dẫn xuất  hiđrocacbon:           C6H5OH

                                                C6H5NH2

                                                C12H22O11

                                                CH3COOH

                                                CH3CHO

                                                NH2 CH2 CH2 COOH

                                                C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

-          Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Bài 3.

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.  

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Bài 5.  Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2,  NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

 

 

 

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3. HS tự giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%. 

Bài 5.

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

C6H6; C4H10

C2H6O; CH3NO2; C2H3O2Na

CaCO3; NaHCO3

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025