BTTN tính toán amin - amino axit - protein

Cập nhật lúc: 14:26 15-09-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Chuỗi bài tập trắc nghiệm tính toán về amin - amino axit - protein giúp các em ôn lại kiến thức của toàn chương và rèn luyện kĩ năng tính toán của mình.

BTTN AMIN - AMINO AXIT VÀ PROTEIN  (có đáp án)

 

Câu 1.  Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A.    8,15 g               B. 0,85 g         C. 7,65 g         D. 8,10 g

Câu 2.  Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4g tribormanilin là

A.    164,1ml           B. 49,23ml      C. 146,1ml      D. 16,41ml

Câu 3. Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là

A.    1,86g               B. 18,6g          C. 8,61g          D. 6,81g

Cu 4. Một - amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X có thể l à :

A.    axit glutamic                           B. valin                                    C. glixin                      D. alanin

Câu 5. 1 mol α-aminoaxit X tác dụng vứa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

A.    CH3 – CH(NH2) – COOH     

B.     H2N – CH2 – CH2 – COOH  

C.    NH2 – CH2 – COOH 

D.    H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH

Câu 6. Khi trùng ngưng 13,1g axit e-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44g nước. Giá trị m là

10,41g     B. 9,04g      C. 11,02g        D. 8,43g

Câu 7. Một amin đơn chức chứa 19,718% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của amin là

A.    C4H5N             B. C4H7N        C. C4H9N        D. C4H11N

Câu 8.  Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được V = 1,5V . Công thức phân tử của amin là

A.    C2H7N             B. C3H9N        C. C4H11N       D. C5H13N

Câu 9.  Cho 3,04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400ml dd HCl 0,2M được 5,96g muối. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt hết hỗn hợp A trên ?

A.    0,224 lít           B. 0,448 lít      C. 0,672 lít      D. 0,896 lít

Câu 10.  Cho 17,7g một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa. Công thức phân tử của ankylamin là

A.    C2H7N             B. C3H9N        C. C4H11N       D. CH5N

Câu 11. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cơ cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đ dng l bao nhiu mililit?

A.    100ml              B. 50ml           C. 200ml         D. 320ml

Câu 12.Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cơ cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết phân tử khối của các amin đều < 80. Công thức phân tử của các amin là ở đáp án A, B, C hay D?

A.    CH3 NH2; C2H5NH2 v C3H7NH2

B.     C2H3 NH2; C3H5NH2 v C4H7NH2

C.    C2H5 NH2; C3H7NH2 v C4H9NH2

D.    C3H7 NH2; C4H9NH2 v C5H11NH2

Câu 13. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15,84 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 theo thứ tự phn tử khối tăng dần thì cơng thức phn tử của 3 amin l ở đáp án nào sau đây?

A.    CH5N, C2H7N, C3H7NH2

B.     C2H7N, C3H9N, C4H11N

C.    C3H9N, C4H11N, C5H11N

D.    C3H7N, C4H9N, C5H11N

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là công thức nào sau đây?

A.    C2H5NH2         B. CH3NH2     C. C4H9NH2    D. C3H7NH2

Câu 15. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C, H, N là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với các axit HCl, HNO2 v có thể tc dụng với nước brom tạo kết tủa. Hợp chất đo có công thức phân tử như thế nào?

A.    C2H7N             B. C6H13N       C. C6H7N        D. C4H12N2

Câu 16.  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích nCO2: nH2O = 8 : 17.  Công thức của hai amin là ở đáp án nào?

A.    C2H5NH2, C3H7NH2                           C.  C3H7NH2, C4H9NH2        

B.     CH3NH2, C2H5NH2                            D. C4H9NH2, C5H11NH2

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 v H2O theo tỉ lệ mol = 8:9. Vậy cơng thức phn tử của amin l cơng thức no?

A.    C3H6N                         B. C4H9N        C. C4H8N        D. C3H7N

Câu 18. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất mỗi giai đoạn 78% ?

A.    346,7g                  B. 362,7g             C. 463,4g                        D. 358,7g

Câu 19. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05mol H2SO4 lỗng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?

A.    7,1g                 B. 14,2g                      C. 19,1g          D. 28,4 g

Câu 20. Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 5,15 . Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6gam khí CO2 v 8,1gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào sau đây?

A.    H2N - (CH2)2 - COO - C2H5

B.     H2N - CH(CH3) - COO -

C.    H2N - CH2 CH(CH3) - COOH             ­

D.    H2N - CH2 - COO - CH

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021