Các dạng bài tập polime

Cập nhật lúc: 12:00 22-09-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài viết đưa ra các dạng bài tập về polime với các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.

CÁC DẠNG BÀI TẬP POLIME

 

DẠNG 1: TÍNH SỐ MẮT XÍCH (HỆ SỐ POLIME HÓA)

- Số mắt xích = số phân tử monome = hệ số polime hóa (n) = số mol mắt xích

          (Lưu ý:  số mắt xích phải là số tự nhiên, nếu lẻ phải làm tròn)  

- Hệ số polime hóa (n) = hệ số trùng hợp

- Loại polime (dựa vào phân tử khối) và số lượng polime (dựa vào nhóm chức)

- Các loại polime thường gặp:

Tên gọi

Công thức

Phân tử khối (M)

Poli vinylclorua (PVC)

(-CH2 – CHCl-)n

62,5n

Poli etilen (PE)

(-CH2 – CH2-)n

28n

Cao su thiên nhiên

[-CH2 – C(CH3)=CH-CH2-]n

68n

Cao su clopren

(-CH2-CCl=CH-CH2-)n

88,5n

Cao su buna

(-CH2-CH=CH-CH2-)n

54n

Poli propilen (PP)

[-CH2-CH(CH3)-]n

42n

Teflon

(-CF2-CF2-)n

 

 

CÁC VÍ DỤ

Câu 1.  Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số polime hóa n là:

            A. 50                           B.  500                        C. 1700                      D. 178 

Câu 2.  Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số polime hóa là:

            A. 1600                      B. 162                         C. 1000                      D.10000

Câu 3.  Khối lượng phân tử của tơ Capron là 15000 đvc. Số mắt xích trong của đoạn polime này là:

            A. 113                        B. 133             C. 118                         D. 226

Câu 4.      Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M  » 40.000) bằng

A. 400                                                B. 550                         C. 740                         D. 800

Câu 5.      Polime X có phân tử khối M=280.000 đvC và độ polime hóa n=10.000. X là

A. PE                          B. PVC                       C. (-CF2-CF2-)n                     D. polipropilen

Câu 6.  Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66,6% Clo. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC?

               A. 1                      B. 2                        C. 3                      D. 4

 

DẠNG 2 : PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ POLIME

- ĐLBT khối lượng:  

Monome      \(\overset{xt, p, to}{\rightarrow}\)  (cao su, nhựa, thủy tinh, tơ, chất dẻo…)  +  monome dư

=> m monome = m polime + m monome dư

- ĐIỀU CHẾ POLIME :

 +  BÀI TOÁN 1 : Điều chế cao su buna

 

+ BÀI TOÁN 2 : Điều chế PVC

CH4 \(\rightarrow\)C2H2 \(\rightarrow\)C2H3Cl \(\rightarrow\)PVC

+  BÀI TOÁN 3 : Trùng hợp polistiren

Yêu cầu : Xác định chất còn dư sau phản ứng

+ BÀI TOÁN 4 : Đồng trùng hợp butadien -1,3 và stiren

Yêu cầu : Tỉ lệ mắt xích butadien -1,3 và stiren  là không phải 1 : 1 mà là tỉ lệ

Xác định tỉ lệ các hệ số trùng hợp

+  BÀI TOÁN 5 : Clo hóa nhựa PVC

C2nH3nCln + Cl2  C2nH3n-1Cln+1 + HCl

Yêu cầu : tính tỷ lệ nguyên tử Clo phản ứng vào số mắt xích PVC

+  BÀI TOÁN 6 : Lưu hóa cao su thiên nhiên

Yêu cầu : Tính số mắt xích isopren

CÁC VÍ DỤ:

Câu 1.      Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là 

A. 4,3 gam.                            B. 7,3 gam.                 C. 5,3 gam.                 D. 6,3 gam.

Lời giải

            Số mol C2H4: 0,25 mol → khối lượng: 0,25.28=7,0g

           H=90% → khối lượng polime: 7,0.0,9=6,3(g)    → Đáp án: D

Câu 2.      Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau 

 

            CH4                    C2H2                 C2H3Cl                  PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ?

            A. 5589 m3                            B. 5883 m3                 C. 2914 m3     D. 5877 m3

Lời giải

Khối lượng C2H3Cl:  (tấn)=1,11.106(g)

→ Số mol C2H3Cl:

Theo sơ đồ tổng hợp(số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl) và hiệu suất mỗi giai đoạn → số mol CH4:

→ VCH4=0,2493.106.22,4=5,5835.106lit = 5583,5 m3

Vậy thể tích khí thiên nhiên là: → Đáp án: D

Chú ý: Nếu bỏ qua việc đổi đơn vị đo(tấn → gam) thì việc giải sẽ nhanh hơn nhiều

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Khi trùng hợp etilen dưới áp suất cao thu được một loại PE có KLPT trung bình là 100000 đvC. Hệ số trùng hợp của polime đó là       

            A. 2142                      B. 3571                      C. 3609                      D. 3915

Câu 2. hỏi trong 1kg gạo có chứa 81% tinh bột có chứa bao nhiêu mắt xích C6H10O5?

            A. 3.1023        B.          C.          D.

Câu 3. Khi clo hóa PVC người ta thu được một tơ clorin có chứa 66,667% clo về khối lượng. hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC tác dụng với một phân tử clo?

A. 1     B. 2     C.3      D. 3,5

Câu 4.  Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. hệ số polime hóa của PVC là:

            A. 12.000       B. 15.000       C. 24.000       D. 25.000

Câu 5.  Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng phân tử là 4984 đvC và của polisaccarit ( có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là:

            A. 178 và 1000                     B. 187 và 100                       

C. 278 và 1000                     D. 178 và 2000

Câu 6.  Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietlen đã trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen:

            A. 5.6,02.1023                                                B. 10.6,02.1023                     

C. 15. 6,02.1023                                 D. 20.6,02.1023

Câu 7.  Cứ 5,668gcao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462g Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?           

A. 3/5             B. 2/3              C. 1/3              D. ½

Câu 8.  Polivinyl clorua đưpợc điều chế từ khí thiên nhiên (mêtan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: . Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc)?     

A. 5589          B. 5883             C. 2914       D. 5880

Câu 9. Tơ enang (nilon-7) thuộc loại tơ poliamit được điều chế từ quá trình trùng ngưng axit . Để sản xuất 2,54 kg tơ enang với hiệu suất 80%, khối lượng axit cần là:   

A. 2,625 kg                B. 3,625 kg                C. 2,9 kg           D. 2,54 kg

Câu 10. Ứng để tổng hợp chất dẻo. Biết rằng hiệu suất phản ứng tách nước và phản ứng trùng hợp lần lượt là 60% và100%. Khối lượng chất dẻo thu được là:

            A. 37,8g         B. 63g                         C. 105,4g                   D. 54g

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

B

A

A

B

D

B

B

A

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021