Hóa học lớp 12

Chương 2: Cacbohidrat

Các bài viết sẽ đưa đến cho các bạn những khái niệm cacbohiđrat và phân loại cacbohiđrat. Giúp các bạn hiểu được cấu tạo của từng loại cacbohiđrat, tính chất tiêu biểu của từng loại cacbohiđrat và ứng dụng của chúng. Và đặc biệt có các phương pháp giải bài tập và các bài tập để các bạn luyện thêm.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021