Bài tập lý thuyết trọng tâm về cacbohydrat (có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 13:50 24-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài viết tổng hợp các câu hỏi lý thuyết thường xuyên gặp về cacbohydrat được giải chi tiết giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức toàn chương một cách tốt nhất.

LÝ THUYẾT CHUNG CACBOHYDRAT

 

Câu 1: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

A. hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.

B. hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.

D. hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.

Câu 2: Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.và saccarozơ là

A. Đều có trong củ cải đường

B. Đều tham gia phản ứng tráng gương

C. Đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh

D. Đều được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt”

Câu 3: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất của nhóm andehit

B. Tính chất poliol

C. Tham gia phản ứng thủy phân

D.  Lên men tạo ancol etylic

Câu 4: Cho xenlulozơ, toluen, phenol, glixerol tác dụng với HNO3/H2SO4 đặc.  Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các phản ứng này?

(1)Sản phẩm của các phản ứng đều chứa nitơ

(2)Sản phẩm của các phản ứng đều có nước tạo thành

(3)Sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitro, dễ cháy, nổ

(4)Các phản ứng đều thuộc cùng một loại phản ứng

A. (3)                                       B. (4)

C. (3) và (4)                            D. (2) và (4)

Câu 5: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?

A. Dung dịch AgNO3 trong NH3

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

C. Dung dịch nước brom  

D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương.

B. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh.

C. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.

D. Tinh bột có phản ứng thủy phân.

Câu 7: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

A. Mantozơ và saccarozơ.

B. Tinh bột và xenlulozơ

C. Fructozơ và glucozơ.     

D. Metyl fomat và axit axetic

Câu 8: Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa

A. glucozơ.                             B. saccarozơ.

C. tinh bột.                              D. xenlulozơ.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

A. Không thể thủy phân monosaccarit.

B. Thủy phân đisaccarit sinh ra hai phân tử monosaccarit

C. Thủy phân polisaccarit chỉ tạo nhiều phân tử monosaccarit.

D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli–, đi– và monosaccarit.

Câu 10: Quy trình sản xuất đường mía gồm các giai đoạn sau: (1) ép mía; (2) tẩy màu nước mía bằng SO2; (3) thêm vôi sữa vào nước mía để lọc bỏ tạp chất; (4) thổi CO2 để lọc bỏ CaCO3; (5) cô đặc để kết tinh đường. Thứ tự đúng của các công đoạn là

A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5).  

B. (1) → (3) → (2) → (4) → (5).

C. (1) → (3) → (4) → (2) → (5).

D. (1) → (5) → (3) → (4) → (2).

Câu 11: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. kim loại Na.

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.    

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Câu 12: Cho dãy phản ứng hoá học sau:

Các giai đoạn có thể thực hiện nhờ xúc tác axit là

A. (1), (2), (3).                                     B. (2), (3).

C. (2), (3), (4).                                     D. (1), (2), (4).

Câu 13: Để phân biệt bột gạo với vôi bột, bột thạch cao ( CaSO4 . 2H2O) bột đá vôi ( CaCO3) có thể dùng chất nào cho dưới đây?

A. Dung dịch HCl                              B. Dung dịch NaOH      

C. Dung dịch I2 ( cồn iot)                   D. Dung dịch quì tím

Câu 14: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC. Giá trị n trong công thức ( - C6H10O5 - )n là:

A. 7.000                      B. 8.000                      C. 9.000                      D. 10.000

Câu 15: Một dung dịch có tính chất sau:

-Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

-Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

-Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim.

Dung dịch đó là:

A. Glucozơ.                            B. Saccarozơ.          

C. Mantozơ.                            D. Xenlulozơ.

Câu 16: Phân tử mantozơ được cấu tạo bởi

A. 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ

B. 2 gốc fructozơ ở dạng mạch vòng

C.   nhiều gốc glucozơ                                      

D. 2 gốc glucozơ ở dạng mạch vòng

Câu 17: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?

A. Saccarozơ                                       B. Glucozơ   

C. Tinh bột                                          D. Xenlulozơ

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án : B

Cacbonhidat ,còn gọi là glucid hay saccarit là hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức dạng Cn(H2O)m.

Câu 2: Đáp án : C

Cả glucozo và saccarozo đều có nhiều nhóm -OH cạnh nhau ,vì vậy có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch màu xanh

Câu 3: Đáp án : C

Glucozo có cấu tạo mạch thẳng CH2OH(CHOH)4CHO glucozo có khả năng lên men tạo thành ancol etylic ,nhưng không bị thủy phân

Câu 4: Đáp án : C

Phản ứng của xenlulozo và glyxerol với HNO3/H2SO4 là phản ứng nitrat hóa tạo sản phẩm nitrat .Phản ứng của phenol với toluen với HNO3/H2SO4 là phản ứng thế nitro ,tạo sản phẩm nitro

=> Đáp án 3 ,4 sai

Câu 5: Đáp án : C

Chỉ glucozo làm mất màu dd Br,còn  fructozo thì không

Câu 6: Đáp án : B

Tinh bột tan kém trong nước lạnh ,trong nước nóng tinh bột bị hòa tan 1 phần tạo thành hồ tinh bột

Câu 7: Đáp án : B

Tinh bột và xelulozo không phải đồng phân của nhau ,vì chúng có số mắt xích (monome) khác nhau 

chú ý  ở đây đang hỏi cặp chất nào không phải đồng phân của nhau

Câu 8: Đáp án : C

Tinh bột hóa xanh khi gặp I2

Câu 9: Đáp án : C

Thủy phân polysaccarit có thể tạo thành oligosaccarit , disaccarit và monosaccarit

Câu 10: Đáp án : C

Quy trình sản xuất dường mía là :

Cây mía    nước mía (12-15% đường)     dd đường có lẫn hợp chất   dd đường(có màu)     dd đường không màu   đường kính

Câu 11: Đáp án : D

Ta cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Câu 12: Đáp án : B

Phản ứng thủy phân tinh bột ,thủy phân saccarozo được thực hiện trong môi trường axit 

 

Câu 13: Đáp án : C

Ta dùng dd I khi đó bột gạo  (chín) sẽ tạo màu xanh tím 

Câu 14: Đáp án : D

Ta có  

Câu 15: Đáp án : C

Các tính chất đã cho tương ứng với

+) có nhóm -CHO

+) là polyol có -OH kề 

+) không có monosacarit

=> mantozo thỏa mãn

Câu 16: Đáp án : D

Mantozo cấu tọa từ 2 gốc glucozo mạch vòng (vòn 6 cạnh )

Câu 17: Đáp án : B

glucozo có nhóm -CHO , có phản ứng tráng gương 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021