Hóa học lớp 12

Chương 3: Amin - Aminoaxit - Protein

Trong chương này, các bài viết đề cập đến lí thuyết về amin - aminoaxit - protein một cách ngắn gọn dễ hiểu cùng với đó là các phương pháp giải bài tập cho từng phần và các bài tập vận dụng.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025