Dạng 4 Bài tập Sắt, Đồng và hợp chất của chúng tác dụng với axit có tính oxi hóa

Cập nhật lúc: 16:26 03-11-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài tập hỗn hợp sắt, đồng và hợp chất của chúng tác dụng với axit có tính oxi hóa là dạng bài rất hay của phần vô cơ. Cùng tìm hiểu phương pháp giải dạng bài tập này qua bài viết nhé.

Dạng 4: Bài tập Sắt, Đồng và hợp chất của chúng  tác dụng với axit có tính oxi hóa

       

* Dãy điện hóa:   K+ .... Zn2+   Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H+  Cu2+ Fe3+  Hg2+ Ag+....

                                        Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần

                          

                             K .... Zn      Fe    Ni      Sn     Pb    H    Cu    Fe2+  Hg   Ag ....

                                              Tính khử của kim loại giảm dần

+ Quy tắc             

  Dạng phương trình phản ứng :Yy+ +X →Xx+ + Y

     Như vậy: 

- Nếu sau phản ứng còn kim loại thì muối thu được không có muối của ion Fe+3.

                     Vì:       Fe + 2Fe3+  → 3Fe2+  

                 hoặc: Cu  +  2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Ví dụ 1Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu bằng axit HNO3, thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  A. 40,5.                     B. 46.                          C. 43.                               D. 38.

Ví dụ 2: Đem nung hỗn hợp A gồm 2 kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian, thu được 63,2g hỗn hợp B gồm 2 kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hoà tan hết lượng hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 0,3 mol SO2. x là:

          A. 0,6 mol              B. 0,7 mol             C. 0,4  mol                  D. 0,5 mol

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H­2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

   A. 26,23%.                 B. 65,57%.            C. 39,34%.                D. 13,11%.

 

Ví dụ 4Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu tác dụng với O2 thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Z có chứa 3 muối, tổng lượng muối là 43,96 gam và 2,8 lít (đktc) khí SO2 duy nhất. Giá trị của m là

      A. 17,85.                   B. 20,45.                 C. 18,85.                 D. 19,16.

 

Ví dụ 5: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

    A. 44,8.                 B. 40,5.                    C. 33,6.    D. 50,4.

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021