Trắc nghiệm: Một số oxit quan trọng (khó)

Cập nhật lúc: 11:00 26-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài tập trắc nghiệm về oxit giúp nâng cao khả năng phản xạ và tư duy hóa học

 

TRẮC NGHIỆM MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (KHÓ)

Câu 1. Chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là:

A. MgO

B. CaO

C. SO2

D. K2O

Câu 2. Dãy các chất tác dụng được với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. MgO; K2O; CuO; Na2O

B. CaO; Fe2O3; K2O; BaO

C. CaO; K2O; BaO; Na2O

D. Li2O; K2O; CuO; Na2O

Câu 3. Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có:

A. pH = 7

B. pH > 7

C. pH < 7

D. pH = 8                                                                                                                     

Câu 4. Cho các oxit : Na2O; CO; CaO; P2O5; SO2. Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được với nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Hòa tan hết 12,4 gam natri oxit vào nước thu được 500ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

A. 0,8M

B. 0,6M

C. 0,4M

D. 0,2M

Câu 6. Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6%. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

A. 50 gam

B. 40 gam

C. 60 gam

D. 73 gam

Câu 7. Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là:

A. Ca

B. Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 8. Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là:

A. CuO

B. CaO

C. MgO

D. FeO

Câu 9. Để thu được 5, 6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng là:

A. 9,5 tấn

B. 10,5 tấn

C. 10 tấn

D. 9 tấn

Câu 10. Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X là:

A. 25% và 75%

B. 20% và 80%

C. 22% và 78%

D. 30% và 70%

Câu 11. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là:

A. 19,7 g

B. 19,5 g

C. 19,3 g

D. 19 g

Câu 12. Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 1,12 lít

D. 4,48 lí

Câu 13. Nếu hàm lượng sắt là 70% thì đó là chất nào trong các chất sau :

A. Fe2O3

B. FeO

C. Fe3O4

D. FeS

Câu 14. Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 10 g

B. 20 g

C. 30g

D. 40 g

Câu 15. Hòa tan hết 11,7 gam hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối thu được là:

A. 16,65 g

B. 15,56 g

C. 166,5 g

D. 155,6 g

Câu 16. Oxit có phần trăm khối lượng nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi là:

A. MgO

B. Fe2O3

C. CaO

D. Na2O

 

ĐÁP ÁN

1C

2C

3C

4C

5C

6A

7A

8A

9A

10B

11B

12A

13A

14C

15A

16C

17

18

19

20

21

22B

23B

24B

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025