Đề kiểm tra 15 phút chương I: Các loại hợp chất vô cơ (2 đề)

Cập nhật lúc: 15:40 16-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


2 đề kiểm tra 15 phút ngắn gọn sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức cơ bản về các hợp chất vô cơ.

 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I

ĐỀ 01

Câu 1: Oxit được chia thành mấy loại:

A. 1 loại                                                      B. 2 loại

C. 3 loại                                                      D. 4 loại

Câu 2: Canxi oxit là một:

A.axit                                                         B. bazơ

C. oxit                                                        D. muối

Câu 3: SO2 là:

A.oxit trung tính                                         B. oxit axit

C. oxit lưỡng tính                                                 D. oxit bazơ

Câu 4: Oxit axit có thể tác dụng được với:

A.oxit bazơ                                                          B. nước

C. bazơ                                                       D. cả ba hợp chất trên

Câu 5: Cho các oxit : SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là :

A. SO2                                                        B. Na2O

C. CuO                                                       D. CaO

Câu 6: Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải :

A. đổ từ từ axit vào nước.                           B. đổ từ từ nước vào axit.

C. đổ nhanh axit vào nước.                        D. đổ nhanh nước vào axit.

Câu 7: Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng:

A. BaCl2                                                     B. Ba3(PO4)2

C. BaCO3                                                    D.BaSO4

Câu 8: Để điều chế H2SO4 trong công nghiệp, phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 1                                                            B. 2

C. 3                                                             D. 4

Câu 9: Sự khác biệt trong tính chất hóa học của H2SO4 đặc so với H2SO4 loãng là:

A. tác dụng được với oxit bazơ                           

B. tác dụng được với bazơ

C. tác dụng được với kim loại                    

D. khả năng hút nước mạnh (tính háo nước)

Câu 10: Khả năng tan của H2SO4 trong nước là:

A. rất ít                                                       B. ít

C. bình thường                                            D. nhiều

ĐÁP ÁN

1-D

2-C

3-B

4-C

5-D

6-A

7-A

8-C

9-D

10-D

 

ĐỀ 02

Câu 1: Bazơ không tác dụng với CO2 là:

A. NaOH                                                    B. Ca(OH)2

C. Fe(OH)3                                                  D. KOH

Câu 2: Bazơ tác dụng với SO2 là:

A. Ca(OH)2                                                 B. Fe(OH)3

C. Cu(OH)2                                        D. Al(OH)3

Câu 3: Phản ứng giữa axit và bazơ là phản ứng:

A. phân hủy                                               B. hóa hợp

C. trung hòa                                               D. oxi hóa – khử

Câu 4: Thang pH dùng để:

A. biểu thị độ axit của dung dịch               

B. biểu thị độ bazơ của dung dịch

C. biểu thị độ mặn của dung dịch              

D. biểu thị độ axit và bazơ của dung dịch

Câu 5: Để điều chế Ca(OH)2, người ta thực hiện phản ứng cho CaO tác dụng với

A. dung dịch HCl                                        B. dung dịch H2SO4

C. nước                                                       D. khí cacbonic

Câu 6: Muối có vai trò quan trọng nhất đối với đời sống con người là:

A. NaCl                                                      B. KCl

C. BaCl2                                                     D. CaCl2

Câu 7: Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của muối ăn là để:

A. ăn                                                                    B. điều chế nước Gia – ven

C. sản xuất Na2CO3                                    D. sản xuất kim loại Na

Câu 8: Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng của thực vật là:

A. nước                                                       B. muối khoáng

C. nguyên tố cacbon                                   D. nguyên tố nitơ

Câu 9: Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là:

A. nhôm                                                     B. sắt

C. đồng                                                       D. bạc

Câu 10: Trong các kim loại sau, kim loại không tác dụng với dung dịch HCl là:

A. nhôm                                                     B. sắt

C. đồng                                                       D. magie

ĐÁP ÁN

1-C

2-A

3-C

4-D

5-C

6-A

7-A

8-A

9-D

10-C

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025